Dialogiset® — Tunnista Tuumaa Toimi

Dialogiset®-korttisarja on toimiva työkalu mihin tahansa tilanteeseen, jossa halutaan herättää keskustelua, virittää vuorovaikutusta tai tutkia tunteiden kirjoa ja olotilojen olemusta turvallisella tavalla.

Kortteja voi käyttää yksin, pareittain tai ryhmissä. Käyttäjien iällä, kulttuuritaustalla tai kielellä ei ole merkitystä. Korttien kautta voi tulla ymmärretyksi ilman puhetta tai keskustelua.

Dialogiset®-korttisarja auttaa avaamaan keskustelun, toimii ryhmäytymisen tukena tai vaikka kieltenopetuksen kehittäjänä. Kortit auttavat kuvantamaan olotilat, joille ei löydä välttämättä heti löydä sanoja.

Kotimainen korttisarja tarttuu tunteisiin ja olotiloihin konkreettisesti. Kuvat tuovat hymyn huulille, herättävät oivalluksia ja jäävät mieleen. Käyttö on helppoa: ohjeita ei käytännössä tarvita. Käyttäjät oivaltavat nopeasti itselleen sopivimmat ja luovimmat käyttötavat.

Taustaa:

Dialogiset® tuotteiden takana on psykoterapeuttina ja työnohjaajana toimiva kasvatustieteiden maisteri Johanna Perttilä, jolla on vuosien kokemus opettamisesta, johtamisesta ja ihmisten kanssa työskentelystä.

Dialogiset®-korttisarja syntyi tarpeeseen, jonka hän näki omassa työssään yksilöiden ja ryhmien parissa. Pitkä tausta opettajana sai kehittämään työkalua, joka sopisi konkreettiseksi työvälineeksi eri ammattialoille ja ikäryhmille.

Projektiin lähti kuvittajaksi Avot Design Oy, jotka tunnetaan myös Pöyrööt-sarjakuvien piirtäjinä. Kuvat kiteyttävät yli 140 erilaista tunnetta ja olotilaa selkeällä ja raikkaalla otteella.


Tilaa Dialogiset®-korttisarja

Missä tilanteissa Dialogiset®-korttisarjaa voidaan hyödyntää?

Tunnekasvatuksen työkaluna, vuorovaikutuksen virittäjänä, omien ja toisten olotilojen tunnistamisen tukena sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä. Erilaisten olotilojen kuvaamisessa silloin, kun halutaan tehdä näkyväksi tätä hetkeä ja toivottua tulevaisuutta. Tilanteissa, jossa tarvitaan työkalua jäsentämään ja hallitsemaan omia ja muiden tunnetiloja. Kielten oppimisessa, kommunikaation käynnistäjänä tai vaikka sovittelutilanteissa.

Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® opetustyössä

Dialogiset®—tunnekasvatuksen työkaluna ja kieltenopiskelun kehittäjänä

Dialogiset®-korttisarja tukee opetussuunnitelman tavoitteita ja saa lapsen, myös aikuisenkin, äänen kuuluville. Kortit toimivat konkreettisena työkaluna tunne- vuorovaikutus- ajattelu- ja yhteistyötaitojen kehittämisessä. Dialogiset®-korttien avulla herkempikin voi tuoda esiin omaa olotilaansa kuvien avulla ja tulla näin kuulluksi ja nähdyksi.

tunnekasvatus vuorovaikutus yhteistyötaidot kuuntelu empatia myötätunto kohtaaminen ryhmätyö yksilökeskustelut sovittelu OPS varhaiskasvatus


Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® terapiassa ja työnohjauksessa

Dialogiset®—turvallisena tukivälineenä terapiassa ja työnohjauksessa

Dialogiset® -korttisarjan avulla erilaiset tunnetilat saavat konkreettisen muodon. Käsin kosketeltava työkalu auttaa tunnistamaan omia ja muiden tunnetiloja. Dialogiset®-korttisarjan kuvat sopivat sekä lapsille että aikuisille. Käyttämistä ei tarvitse opetella.  Jokainen voi hyödyntää kortteja omalla tavallaan, yksittäisinä kortteina tai koko pakka kerrallaan.

psykoterapia työnohjaus pariterapia perheterapia puheterapia toimintaterapia


Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® sosiaali- ja terveysalalla

Dialogiset®—välineeksi vanhus- ja vammaistyöhön, työkalu teinien tunnemyrskyihin
&
Dialogiset®—avaa perheenjäsenten puheenvuorot

Dialogiset®-korttisarja antaa tukea puheen tuottamiseen, jos puheen tuottaminen tai tunteiden ilmaiseminen on hankalaa. Kortit toimivat sanattomien viestien tulkinnan apuna. Korttien avulla voi avata keskusteleväylän kaikenikäisten kanssa haastavissa tilanteissa. Kortit ovat turvallinen työkalu haastavien tilanteiden käsittelyyn ja keskustelun avaamiseen.

vanhustyö lapsityö vammaistyö perheneuvola kriisityö parisuhde teini-ikä tunnemyrsky mieliala ikääntyminen vammautuminen kuntoutus sovittelu kriisi vuorovaikutus


Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® esimiestyössä

Dialogiset®—työkaluna kehityskeskustelussa, rekrytoinnissa ja sovittelutilanteissa

Dialogiset®-korttisarja toimii kehityskeskusteluissa keskustelun avaajana ja viitoittajana. Ne toimivat myös tukena sovittelutilanteissa, missä ryhmän jäsenet voivat kuvata ajatuksiaan ja tunteitaan turvallisemmin ja helpommin. Korttien avulla voidaan kuvata kehityskeskusteluissa nykyistä tilaa ja ajatuksia siitä, miltä työyhteisö, haasteet ja oma työ tuntuvat. Korttien avulla voidaan asettaa myös tavoitteita olotiloille, mihin työyhteisössä tai omissa työtehtävissään haluaisi päästä. Kortit toimivat mainiona apuna myös vaikka rekrytointitilanteissa. Joskus kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

kehityskeskustelu esimiestyö tavoitekeskustelu sovittelu rekrytointi ryhmäpalaveri työyhteisö


Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® maailmalla

Dialogiset®—kiipeää kielimuurin yli

Dialogiset®-korttisarja puhuu useaa eri kieltä. Korttisarja kiipeää kielimuurien ylitse ja luo keskusteluyhteyden eri kieliryhmien ja kulttuurien välille. Korttien avulla opit nopeammin eri kieliä ja ilmaiset itseäsi rohkeammin kuvien avulla.

kielikoulu vieraan kielen oppiminen kulttuurien ymmärtäminen kulttuurien kohtaaminen maahanmuutto kansainvälinen yhteistyö kaksikielisyys rauhanneuvottelut sovittelu vuorovaikutus


Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® -kokemuksellinen koulutuspaketti vuorovaikutuksen ammattilaisille

Kaipaatko työskentelysi tueksi konkreettisia työkaluja, joihin on hyvä päästä tutustumaan muualtakin kuin käyttöoppaista käsin? Käytätkö työskentelyssäsi monipuolisia materiaaleja ja kaipaat jotain uutta niiden rinnalle? Tai haluatko tutustua uuteen toiminnalliseen tapaan vaikuttaa vuorovaikutuksen virityksiin työssäsi?

Koulutus antaa sinulle käytännön työkaluja ja toimintatapoja yksilö- ja ryhmätyöskentelyn tueksi. Tämä koulutus sopii sinulle, joka toimit opetus-, kasvatus-, sosiaali-, terveysalalla tai esimiestehtävissä.


Koulutuksen taustafilosofiana toimivat dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys, voimavarasuuntautuneisuus ja kokemuksellisuus. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja sovelluksia. Osallistujat saavat lisäksi omakseen Dialogiset®-korttisarjan, joka sisältää yli 140 tunne- ja olotilakuvaa iloisesta surulliseen ja innostuneesta yksinäiseen.

Kysy tarjous! – johanna.perttila@dialogis.fi