DIALOGISET® — Identify Think Act

Dialogiset® cards are a functional tool for any situation in which you want to evoke conversation, enhance interaction or explore the variety of emotions and the essence of feelings in a safe way.

The cards can be used alone, in pairs or in groups. The age, cultural background or language of the users is irrelevant. The cards help you in being understood without speaking or having a conversation.

Dialogiset® cards will help you enter into conversation, support group formation or develop language education. They will help you describe feelings you may not immediately have words for.

The Finnish card set seizes emotions and feelings tangibly. The pictures bring a smile to your face, give insight and are memorable. Easy to use: instructions are practically unnecessary. The users quickly recognize the most suitable and creative ways of using them.

Background:

The Dialogiset® products have been created by psychotherapist and professional guidance counselor Johanna Perttilä, Master of Education, who has years of experience in teaching, leadership and working with people.

The Dialogiset® card set was developed to satisfy a need she saw in her own work with individuals and groups. Her long background in teaching drove her to develop a tool that would work as a tangible instrument in different lines of business and in all age groups.

The project is illustrated by Avot Design Oy, also known for their work on the comic strip Pöyrööt. The illustrations encapsulate over 140 different emotions and feelings with a clear, fresh touch.


ORDER THE DIALOGISET® CARD SET

WHAT TYPE OF SITUATIONS COULD THE DIALOGISET® CARD SET BE USED IN?

As a tool for emotional learning, for enhancing interaction, for identifying the feelings of oneself or those of others as well as working with individuals and groups. In describing different feelings when you want to clarify the present and the desired future. In situations where you need a tool to structure and control your own moods and those of others. In learning languages, starting communication or mediating.

ORDER THE DIALOGISET® CARD SET


DIALOGISET® IN TEACHING

DIALOGISET® — AS A TOOL FOR EMOTIONAL LEARNING AND DEVELOPING LANGUAGE LEARNING

Dialogiset® card set supports the curriculum goals and brings out the voice of the child or adult. The cards act as a tangible tool in developing emotional, interactive, thinking and co-operation skills. Dialogiset® cards help even the most sensitive individuals to project their own feelings through the pictures, and thus be heard and seen.

emotional learning interaction co-operation skills listening empathy compassion encounters group work individual conversations mediation curriculum early childhood education


ORDER THE DIALOGISET® CARD SET


DIALOGISET® IN THERAPY AND PROFESSIONAL GUIDANCE

DIALOGISET® — AS A SAFE SUPPORT TOOL IN THERAPY AND PROFESSIONAL GUIDANCE

Dialogiset® card set depicts different emotions a tangible form. A touchable tool helps you identify how you and others feel. The imagery on the Dialogiset® cards is suitable for both children and adults. No practice is needed before use.  Everyone can utilise the cards in their own way, as individual cards or as a deck.

psychotherapy professional guidance couples’ therapy family therapy speech therapy occupational therapy


ORDER THE DIALOGISET® CARD SET


DIALOGISET® IN HEALTH AND SOCIAL SERVICES

DIALOGISET® — AS A TOOL IN WORKING WITH THE elDERLY AND DISABLED
&
DIALOGISET® — OPENS DIALOGUE BETWEEN FAMILY MEMBERS

Dialogiset® cards support in speech production or expressing emotions if these are challenging for an individual. The cards help in interpreting nonverbal messages. The cards may help in opening a dialogue with people of any age in challenging situations. The cards are a safe tool in handling challenging situations and in opening dialogue.

elderly children disabled family counseling crisis intervention relationship teenage emotional storm mood aging becoming disabled rehabilitation mediation crisis interaction


ORDER THE DIALOGISET® CARD SET


DIALOGISET® IN LEADERSHIP

DIALOGISET® — AS A TOOL IN PERFORMANCE REVIEWS, RECRUITING AND MEDIATION

Dialogiset® cards open and outline dialogue in performance reviews. They also support mediation by helping group members describe their thoughts and emotions in a safer, easier way. In performance reviews, the cards help to depict the current state of things and thoughts of how everyone feels about the working community, challenges and their own work. The cards can also help in setting goals for feelings – what does one want to achieve in the working community or their own tasks. Additionally, the cards are a great help for example in recruitment. Sometimes a picture says more than a thousand words.

performance review leadership objective review mediation recruitment group meeting working community


ORDER THE DIALOGISET® CARD SET


DIALOGISET® AROUND THE WORLD

DIALOGISET® — CLIMB OVER THE LANGUAGE BARRIER

Dialogiset® cards speak many languages. The card set climbs over language barriers and creates communication between different languages and cultures. The cards help you learn languages faster and express yourself more boldly using pictures.

language learning second language acquisition cultural understanding cultural encounters immigration international cooperation bilingual peace negotiation mediation interaction


ORDER THE DIALOGISET® CARD SET


DIALOGISET® – AN EXPERIENTAL TRAINING PACK FOR INTERACTION PROFESSIONALS

Do you need tangible tools to help your work, ones that are handy to know even without a manual? Do you use versatile materials in your work and need something new alongside them? Or would you like to learn a new, dynamic way of influencing interaction in your work?

The training will give you practical tools and approaches to support working with individuals and groups. This training is suitable for you, if you work in teaching, education, social sector, health sector or leadership.


The training is based on a philosophy of dialogue with a solution-based, reflective, resource-directed and experiential mindset. It includes many practical exercises and applications. Participants also receive a Dialogiset® card set, which includes over 140 images of emotions and feelings ranging from happy to sad and from excited to lonely.

Ask for a price quote! – johanna.perttila@dialogis.fi

Dialogiset®-korttisarja:
 • sisältää yli 140 erilaista tunne- ja olotilakorttia
 • kopiointi kielletty
Hinnat
 • Korttisarja 129€ + alv. 24% + mahdolliset postituskulut
 • Kielipaketti (suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska) 590€ + alv. 24% + mahdolliset postikulut
Maksutavat
 • Verkkolaskutus tai lasku
Palautusehdot
 • 14vrk
Lisätiedot ja kysymykset

Tilauslomake

Kappalemäärät (numeroina):

Dialogiset® — Tunnista Tuumaa Toimi

Dialogiset®-korttisarja on toimiva työkalu mihin tahansa tilanteeseen, jossa halutaan herättää keskustelua, virittää vuorovaikutusta tai tutkia tunteiden kirjoa ja olotilojen olemusta turvallisella tavalla.

Kortteja voi käyttää yksin, pareittain tai ryhmissä. Käyttäjien iällä, kulttuuritaustalla tai kielellä ei ole merkitystä. Korttien kautta voi tulla ymmärretyksi ilman puhetta tai keskustelua.

Dialogiset®-korttisarja auttaa avaamaan keskustelun, toimii ryhmäytymisen tukena tai vaikka kieltenopetuksen kehittäjänä. Kortit auttavat kuvantamaan olotilat, joille ei löydä välttämättä heti löydä sanoja.

Kotimainen korttisarja tarttuu tunteisiin ja olotiloihin konkreettisesti. Kuvat tuovat hymyn huulille, herättävät oivalluksia ja jäävät mieleen. Käyttö on helppoa: ohjeita ei käytännössä tarvita. Käyttäjät oivaltavat nopeasti itselleen sopivimmat ja luovimmat käyttötavat.

Taustaa:

Dialogiset® tuotteiden takana on psykoterapeuttina ja työnohjaajana toimiva kasvatustieteiden maisteri Johanna Perttilä, jolla on vuosien kokemus opettamisesta, johtamisesta ja ihmisten kanssa työskentelystä.

Dialogiset®-korttisarja syntyi tarpeeseen, jonka hän näki omassa työssään yksilöiden ja ryhmien parissa. Pitkä tausta opettajana sai kehittämään työkalua, joka sopisi konkreettiseksi työvälineeksi eri ammattialoille ja ikäryhmille.

Projektiin lähti kuvittajaksi Avot Design Oy, jotka tunnetaan myös Pöyrööt-sarjakuvien piirtäjinä. Kuvat kiteyttävät yli 140 erilaista tunnetta ja olotilaa selkeällä ja raikkaalla otteella.


Tilaa Dialogiset®-korttisarja

Missä tilanteissa Dialogiset®-korttisarjaa voidaan hyödyntää?

Tunnekasvatuksen työkaluna, vuorovaikutuksen virittäjänä, omien ja toisten olotilojen tunnistamisen tukena sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä. Erilaisten olotilojen kuvaamisessa silloin, kun halutaan tehdä näkyväksi tätä hetkeä ja toivottua tulevaisuutta. Tilanteissa, jossa tarvitaan työkalua jäsentämään ja hallitsemaan omia ja muiden tunnetiloja. Kielten oppimisessa, kommunikaation käynnistäjänä tai vaikka sovittelutilanteissa.

Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® opetustyössä

Dialogiset®—tunnekasvatuksen työkaluna ja kieltenopiskelun kehittäjänä

Dialogiset®-korttisarja tukee opetussuunnitelman tavoitteita ja saa lapsen, myös aikuisenkin, äänen kuuluville. Kortit toimivat konkreettisena työkaluna tunne- vuorovaikutus- ajattelu- ja yhteistyötaitojen kehittämisessä. Dialogiset®-korttien avulla herkempikin voi tuoda esiin omaa olotilaansa kuvien avulla ja tulla näin kuulluksi ja nähdyksi.

tunnekasvatus vuorovaikutus yhteistyötaidot kuuntelu empatia myötätunto kohtaaminen ryhmätyö yksilökeskustelut sovittelu OPS varhaiskasvatus


Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® terapiassa ja työnohjauksessa

Dialogiset®—turvallisena tukivälineenä terapiassa ja työnohjauksessa

Dialogiset® -korttisarjan avulla erilaiset tunnetilat saavat konkreettisen muodon. Käsin kosketeltava työkalu auttaa tunnistamaan omia ja muiden tunnetiloja. Dialogiset®-korttisarjan kuvat sopivat sekä lapsille että aikuisille. Käyttämistä ei tarvitse opetella.  Jokainen voi hyödyntää kortteja omalla tavallaan, yksittäisinä kortteina tai koko pakka kerrallaan.

psykoterapia työnohjaus pariterapia perheterapia puheterapia toimintaterapia


Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® sosiaali- ja terveysalalla

Dialogiset®—välineeksi vanhus- ja vammaistyöhön, työkalu teinien tunnemyrskyihin
&
Dialogiset®—avaa perheenjäsenten puheenvuorot

Dialogiset®-korttisarja antaa tukea puheen tuottamiseen, jos puheen tuottaminen tai tunteiden ilmaiseminen on hankalaa. Kortit toimivat sanattomien viestien tulkinnan apuna. Korttien avulla voi avata keskusteleväylän kaikenikäisten kanssa haastavissa tilanteissa. Kortit ovat turvallinen työkalu haastavien tilanteiden käsittelyyn ja keskustelun avaamiseen.

vanhustyö lapsityö vammaistyö perheneuvola kriisityö parisuhde teini-ikä tunnemyrsky mieliala ikääntyminen vammautuminen kuntoutus sovittelu kriisi vuorovaikutus


Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® esimiestyössä

Dialogiset®—työkaluna kehityskeskustelussa, rekrytoinnissa ja sovittelutilanteissa

Dialogiset®-korttisarja toimii kehityskeskusteluissa keskustelun avaajana ja viitoittajana. Ne toimivat myös tukena sovittelutilanteissa, missä ryhmän jäsenet voivat kuvata ajatuksiaan ja tunteitaan turvallisemmin ja helpommin. Korttien avulla voidaan kuvata kehityskeskusteluissa nykyistä tilaa ja ajatuksia siitä, miltä työyhteisö, haasteet ja oma työ tuntuvat. Korttien avulla voidaan asettaa myös tavoitteita olotiloille, mihin työyhteisössä tai omissa työtehtävissään haluaisi päästä. Kortit toimivat mainiona apuna myös vaikka rekrytointitilanteissa. Joskus kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

kehityskeskustelu esimiestyö tavoitekeskustelu sovittelu rekrytointi ryhmäpalaveri työyhteisö


Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® maailmalla

Dialogiset®—kiipeää kielimuurin yli

Dialogiset®-korttisarja puhuu useaa eri kieltä. Korttisarja kiipeää kielimuurien ylitse ja luo keskusteluyhteyden eri kieliryhmien ja kulttuurien välille. Korttien avulla opit nopeammin eri kieliä ja ilmaiset itseäsi rohkeammin kuvien avulla.

kielikoulu vieraan kielen oppiminen kulttuurien ymmärtäminen kulttuurien kohtaaminen maahanmuutto kansainvälinen yhteistyö kaksikielisyys rauhanneuvottelut sovittelu vuorovaikutus


Tilaa Dialogiset®-korttisarja


Dialogiset® -kokemuksellinen koulutuspaketti vuorovaikutuksen ammattilaisille

Kaipaatko työskentelysi tueksi konkreettisia työkaluja, joihin on hyvä päästä tutustumaan muualtakin kuin käyttöoppaista käsin? Käytätkö työskentelyssäsi monipuolisia materiaaleja ja kaipaat jotain uutta niiden rinnalle? Tai haluatko tutustua uuteen toiminnalliseen tapaan vaikuttaa vuorovaikutuksen virityksiin työssäsi?

Koulutus antaa sinulle käytännön työkaluja ja toimintatapoja yksilö- ja ryhmätyöskentelyn tueksi. Tämä koulutus sopii sinulle, joka toimit opetus-, kasvatus-, sosiaali-, terveysalalla tai esimiestehtävissä.


Koulutuksen taustafilosofiana toimivat dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys, voimavarasuuntautuneisuus ja kokemuksellisuus. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja sovelluksia. Osallistujat saavat lisäksi omakseen Dialogiset®-korttisarjan, joka sisältää yli 140 tunne- ja olotilakuvaa iloisesta surulliseen ja innostuneesta yksinäiseen.

Kysy tarjous! – johanna.perttila@dialogis.fi

icon9Yhteystiedot


Dialogis / Johanna Perttilä

 

Seinäjoen vastaanoton osoite:
Keskuskatu 5

Isokyrön vastaanoton osoite:
Pohjankyröntie 135C

 

johanna.perttila@dialogis.fi
puh. 044-583 8704

Työnohjaus, coaching ja koulutukset onnistuvat myös asiakkaan omissa tiloissa tai sopivia vuokratiloja hyödyntäen.


icon12icon11

dialogis_w

icon8

Työnohjaus


Kohtaa muutos tai ratkaise pattitilanne työpaikalla – palauta työteho ennalleen.

Lue lisää


icon5

Coaching


Vahvista ajatuksiasi ja kirkasta tavoitteesi – usko itseesi ja tee tulosta.

Lue lisää


icon7

Psykoterapia


Hyväksy, ota hallintaan ja jatka eteenpäin – ratkaisukeskeisiä työkaluja elämän hallintaan.

Lue lisää


icon6

Dialogiset®


Dialogiset®-korttisarja on toimiva työkalu mihin tahansa tilanteeseen, jossa halutaan herättää keskustelua, virittää vuorovaikutusta tai tutkia tunteiden kirjoa ja olotilojen olemusta turvallisella tavalla.

Lue lisää


Uskallusta ja voimavaroja muutosten tekemiseen


Dialogiksen palveluiden avulla poistetaan esteitä, jotka estävät meitä käyttämästä omia voimavarojamme tai osaamistamme täysipainoisesti. Työnohjauksen avulla voidaan kohdata muutoksia tai ratkaista pattitilanteita työpaikalla. Coaching auttaa vahvistamaan ajatuksia, kirkastamaan tavoitteita ja tekemään tulosta. Psykoterapia antaa työkaluja, joilla voi ottaa hallintaan vaikeat asiat ja jatkaa eteenpäin elämässä.

Löydettäessä uusia voimavaroja, uskallusta ja ideoita tehdä asioita toisin, syntyy tekoja. Työpaikoilla teot tuottavat rahallista tulosta kasvaneen liikevaihdon tai säästyneiden kulujen kautta. Henkilökohtaisessa elämässä energiaa vapautuu ja uskallat ottaa ohjat omiin käsiisi. Oma motivaatio ja uskallus vaikuttaa sinuun, mutta myös lopulta ympäristöösi.

Dialogis yrityksenä


Jokaisella ihmisellä on oma tarina: juuret ja ympäristö, jotka vaikuttavat hänen tapaansa tuntea, ajatella ja toimia. Tätä tarinaa tulee kunnioittaa, koska se on lähtökohta kaikelle kehittymiselle.


Lue yrityksestä lisää

Ota yhteyttä niin keskustellaan yhdessä ratkaisuista tarpeisiisi.


icon9Yritys


Jokaisella ihmisellä on oma tarina: juuret ja ympäristö, jotka vaikuttavat hänen tapaansa tuntea, ajatella ja toimia. Tätä tarinaa tulee kunnioittaa, koska se on lähtökohta kaikelle kehittymiselle.

Uskon vahvasti ratkaisuun. Kun asiakas itse havaitsee ja ymmärtää omat kykynsä, hänellä on myös mahdollisuus löytää omat voimavaransa. Minun tehtäväni on mahdollistaa nämä asioiden näkeminen ja kokeminen, koska toisen puolesta ei voi ajatella, kokea tai tehdä.

Kaikki työt mitä teen asiakkaiden kanssa, ovat prosesseja. Ne alkavat jostain ja jatkuvat ikuisuuteen. Olen näiden prosessien alussa tai keskellä, mutta en koskaan lopussa. Minulta on kysytty, että miten tässä voi sitten nähdä tuloksia? Idea onkin se, että tuloksia tulee jatkuvasti, kun ei pelkästään odoteta lopputulosta.

Tulokset tulevat poikkeuksetta siitä, että ihmiset oppivat ymmärtämään omia tunteitaan ja osaavat sen jälkeen ajatella ja toimia toisella tavalla. Tästä syystä monen elämä helpottuu myös kotona, koska tunteiden käsittely ja niistä johtuvat toiminta ei kahlitse meitä vain työssä, vaan joka hetki hereillä ollessamme. On riemukasta jakaa niitä hetkiä, kun asiakas huomaa tekevänsä jotain itselle mahdotonta tai saavuttaa itselleen asettamia tavoitteita konkreettisesti.

Tässä työssä ei vellota vaikeuksissa, huonoissa fiiliksissä tai muiden tekemissä virheissä. Lähtötilanne on käytävä läpi ja joskus se tarkoittaa kaikkien murheiden kaatamista ohjaajan niskaan. Valitus ei kuitenkaan lopu koskaan, jos ainoastaan keskitytään siihen. Muutoksia, tuloksia ja riemun hetkiä tulee siitä, että keskitytään miettimään sitä, mitä halutaan, eikä sitä, mitä ei haluta.
icon6Kriisikoulutus

Miten varautua työpaikalla äkillisiin kriisitilanteisiin?

Koulutuksen tavoite on lisätä osallistujan valmiuksia kohdata erilaisia kriisitilanteita työssään sekä omakohtaisesti että muiden auttamisen kannalta. Päivän sisältö:

Miten voit tukea kriisin kokenutta henkilöä?

 • tunnistat ihmisten erilaiset reagointitavat kriisin eri vaiheissa
 • hahmotat miten pystyt tukemaan kriisin kokenutta ihmistä
 • osaat ohjata kriisin kokeneen henkilön oikean jatkoavun piiriin

Mitkä ovat omat selviytymiskeinosi ammattilaisena kriisitilanteessa?

 • oman reaktiovaiheen tunnistaminen
 • omat palautumiskeinot

Koulutus antaa käytännön työvälineitä eri alojen esimiehille ja sosiaali-, terveys ja opetusalan henkilöstölle.

Käytännön asioita:

 • Koulutuspäivän kesto 6 tuntia + tauot
 • Koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa
 • Maksimiryhmäkoko 25 henkilöä

Ota yhteyttä ja keskustellaan, mitä asioita painottamalla rakennamme koulutuspäivästä organisaationne tilanteeseen sopivan.


icon7Psykoterapia

Hyväksy, ota hallintaan ja jatka eteenpäin – ratkaisukeskeisiä työkaluja elämän hallintaan

Kaikilla ihmisillä on henkilökohtaisia elämää kuormittavia asioita tai tilanteita. Toisilla vaikeat tilanteet paisuvat sellaisiksi, että ne ilmenevät masennuksena tai ahdistuksena. Sosiaalisten suhteiden aiheuttama pitkäaikainen stressi voi myös aiheuttaa itsetunnon nujertumista ja voimattomuutta.

Psykoterapian avulla etsitään helpotusta ja ratkaisua henkilökohtaista elämää kuormittavan asian tai tilanteen käsittelyyn seuraavasti:

 • ei etsitä syitä vaan omaa hyväksyntää ja hallintaa
 • opetellaan hallitsemaan ja käsittelemään omia tunteita
 • opetellaan oman syyllisyyden vähentämistä: lisätään helpotuksen tunnetta
 • löydetään työkaluja omaa elämää kuormittavien asioiden käsittelyyn
 • opetellaan ajattelutapoja, jotka juurtuvat omaan arkeen
 • asetetaan itselle konkreettinen tavoite ja mennään sitä kohti

Tällä matkalla psykoterapeutti toimii tukipilarina ja peilinä. Terapia on prosessi: eteenpäin menon lisäksi tulee takapakkeja, jolloin tarvitaan rohkaisua. Terapeutti myös kyseenalaistaa, auttaa ja myötäelää.

Psykoterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn palauttaminen, tasapainon lisääminen ja eteenpäin jatkaminen omin voimin. Terapia antaa sinulle myös elämänikäiset työkalut oman ajattelun hallintaan.

Tästä linkistä löydät Kelan maksusitoumukseen ja psykiatrin lausuntoon liittyviä ohjeita: http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia


Soita ja kerro murheesi. Mietitään yhdessä, miten pääsemme alkuun.


icon5Coaching

Vahvista ajatuksiasi ja kirkasta tavoitteesi – usko itseesi ja tee tulosta

Sanotaan, että kaikilla meillä on piileviä kykyjä. Kutkuttava ajatus, vai mitä? Coaching tähtää siihen, että nämä piilevät kyvyt, henkilökohtainen kyvykkyys ja ammatillinen osaaminen puhkeaisivat kukkaan. Monesti tavoitteiden saavuttamisen esteenä on oma ajattelumalli ja käsitys siitä, mihin minä pystyn. Coaching antaa konkreettisia työkaluja muuttaa ajattelua siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Samalla vahvistetaan omaa ammatti-identiteettiä ja löydetään myös työkaluja oman henkilökohtaisen elämän, tunteiden ja ajattelun hallintaan.

Coachingia voi hyödyntää tilanteissa, joissa haetaan joko henkistä tai taloudellista kasvua tai tukea muutostilanteissa. Yrityksen tulee olla normaalissa tilanteessa, ei kriisissä.


Tiedätkö, että sinulla tai alaisillasi on enemmän potentiaalia, kuin tulokset näyttävät?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä, minkä pituinen prosessi tuo tuloksia juuri sinulle.


icon8Työnohjaus

Kohtaa muutos tai ratkaise pattitilanne työpaikalla – palauta työteho ennalleen

Työpaikalla voi syntyä tilanteita, jotka estävät työyhteisöä toimimasta tehokkaasti. Toimintaan tulee muutoksia, jotka aiheuttavat uudelleenjärjestelyitä tai epävarmuutta. Työyhteisössä ihmisten välillä voi syntyä pattitilanteita, jota ei saada ratkaistua omin voimin. Näistä johtuen työteho heikkenee ja tuottavuus laskee. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • yrityksen kasvun tai organisaatiomuutosten vuoksi ihmisten roolit vaihtuvat tai muuttuvat
 • trendit ja suhdanteet vaikuttavat organisaation tai yrityksen toimintaan
 • ihmisten väliset henkilökohtaiset suhteet tulehtuvat.

Työnohjauksessa opitaan ratkaisemaan pattitilanteita, kaivamaan esille olennaisia asioita, jakamaan vastuuta ja kehittämään yhdessä. Työnohjaus perustuu siihen, että yksilöt oppivat tunnistamaan omia tunteitaan ja niistä johtuvia käyttäytymismalleja ja oppivat kommunikoimaan uudella tavalla.

Osallistujat oppivat tapoja, joilla voi käsitellä omia tunteita. Sen kautta voi muuttaa omia ajatus-, kommunikaatio- ja toimintamalleja. Kukaan ei voi muuttaa toista, mutta itse voi. Kun yksilöiden motivaatio paranee, se vähentää kitkaa ihmisten välillä, nopeuttaa asioiden tekemistä ja vähentää sairauspoissaoloja. Muutokset ilmapiirissä parantavat myös asiakastyytyväisyyttä.


Tuntuuko tutulta? Soita, niin keskustellaan lisää. Työnohjaukseen käytetty budjetti maksaa itsensä takaisin, koska ihmisten työn tulokset perustuvat omaan motivaatioon. Poistamalla motivaation esteitä, saadaan tekemiseen intoa ja vauhtia. Varaa tapaaminen keskustelua varten. Kartoituskeskustelu on ilmainen!