icon6Kriisikoulutus

Miten varautua työpaikalla äkillisiin kriisitilanteisiin?

Koulutuksen tavoite on lisätä osallistujan valmiuksia kohdata erilaisia kriisitilanteita työssään sekä omakohtaisesti että muiden auttamisen kannalta. Päivän sisältö:

Miten voit tukea kriisin kokenutta henkilöä?

  • tunnistat ihmisten erilaiset reagointitavat kriisin eri vaiheissa
  • hahmotat miten pystyt tukemaan kriisin kokenutta ihmistä
  • osaat ohjata kriisin kokeneen henkilön oikean jatkoavun piiriin

Mitkä ovat omat selviytymiskeinosi ammattilaisena kriisitilanteessa?

  • oman reaktiovaiheen tunnistaminen
  • omat palautumiskeinot

Koulutus antaa käytännön työvälineitä eri alojen esimiehille ja sosiaali-, terveys ja opetusalan henkilöstölle.

Käytännön asioita:

  • Koulutuspäivän kesto 6 tuntia + tauot
  • Koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa
  • Maksimiryhmäkoko 25 henkilöä

Ota yhteyttä ja keskustellaan, mitä asioita painottamalla rakennamme koulutuspäivästä organisaationne tilanteeseen sopivan.