Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä –
keskustellaan yhdessä, mikä prosessi tuo tuloksia juuri sinulle.

Johanna Perttilä

Dialogis Oy

Työnohjaus

Kohtaa muutos tai ratkaise pattitilanne työpaikalla – palauta työteho ennalleen

Työpaikalla voi syntyä tilanteita, jotka estävät työyhteisöä toimimasta tehokkaasti. Toimintaan tulee muutoksia, jotka aiheuttavat uudelleenjärjestelyitä tai epävarmuutta. Työyhteisössä ihmisten välillä voi syntyä pattitilanteita, jota ei saada ratkaistua omin voimin. Näistä johtuen työteho heikkenee ja tuottavuus laskee.

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:
• yrityksen kasvun tai organisaatiomuutosten vuoksi ihmisten roolit vaihtuvat tai muuttuvat
• trendit ja suhdanteet vaikuttavat organisaation tai yrityksen toimintaan
• ihmisten väliset henkilökohtaiset suhteet tulehtuvat.

Työnohjauksessa opitaan ratkaisemaan pattitilanteita, kaivamaan esille olennaisia asioita, jakamaan vastuuta ja kehittämään yhdessä. Työnohjaus perustuu siihen, että yksilöt oppivat tunnistamaan omia tunteitaan ja niistä johtuvia käyttäytymismalleja ja oppivat kommunikoimaan uudella tavalla.

Osallistujat oppivat tapoja, joilla voi käsitellä omia tunteita. Sen kautta voi muuttaa omia ajatus-, kommunikaatio- ja toimintamalleja. Kukaan ei voi muuttaa toista, mutta itse voi. Kun yksilöiden motivaatio paranee, se vähentää kitkaa ihmisten välillä, nopeuttaa asioiden tekemistä ja vähentää sairauspoissaoloja. Muutokset ilmapiirissä parantavat myös asiakastyytyväisyyttä.

Tuntuuko tutulta? Soita, niin keskustellaan lisää.

Työnohjaukseen käytetty budjetti maksaa itsensä takaisin, koska ihmisten työn tulokset perustuvat omaan motivaatioon.
Poistamalla motivaation esteitä, saadaan tekemiseen intoa ja vauhtia. Varaa tapaaminen keskustelua varten. Kartoituskeskustelu on ilmainen!

Koulutus

Koulutus on sijoitus omaan pääomaan. Se kasvaa aina korkoa.

Kouluttaessani pyrin pitämään kaksisuuntaisen tai mielellään monisuuntaisen kaistan auki vuorovaikutukselle. Koskaan kaikki viisaus ei ole kouluttajan päässä. Minun tehtäväni kouluttajana on jakaa omaa oppimaani ja kokemaani, sen lisäksi myös osallistaa koulutuksessa olevia tavalla tai toisella yhteiseen dialogiin. Vuorovaikutus on paras oppimisen alusta.

Järjestän koulutuksia tilauksesta mm. seuraavista aihealueista:
• Dialogiset-tuoteperheen sovellukset
• yrittäjyys
• itsensä johtamisen taidot
• ratkaisukeskeisyys ja voimavarasuuntautuneisuus
• työhyvinvointiin liittyvät koulutukset

Psykoterapia

Vahvista ajatuksiasi ja kirkasta tavoitteesi
– usko itseesi ja tee tulosta

Kaikilla ihmisillä on henkilökohtaisia elämää kuormittavia asioita tai tilanteita. Toisilla vaikeat tilanteet paisuvat sellaisiksi, että ne ilmenevät masennuksena tai ahdistuksena. Sosiaalisten suhteiden aiheuttama pitkäaikainen stressi voi myös aiheuttaa itsetunnon nujertumista ja voimattomuutta.

Psykoterapian avulla etsitään helpotusta ja ratkaisua henkilökohtaista elämää kuormittavan asian tai tilanteen käsittelyyn seuraavasti:
• ei etsitä syitä vaan omaa hyväksyntää ja hallintaa
• opetellaan hallitsemaan ja käsittelemään omia tunteita
• opetellaan oman syyllisyyden vähentämistä: lisätään helpotuksen tunnetta
• löydetään työkaluja omaa elämää kuormittavien asioiden käsittelyyn
• opetellaan ajattelutapoja, jotka juurtuvat omaan arkeen
• asetetaan itselle konkreettinen tavoite ja mennään sitä kohti

Tällä matkalla psykoterapeutti toimii tukipilarina ja peilinä. Terapia on prosessi: eteenpäin menon lisäksi tulee takapakkeja, jolloin tarvitaan rohkaisua. Terapeutti myös kyseenalaistaa, auttaa ja myötäelää.

Psykoterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn palauttaminen, tasapainon lisääminen ja eteenpäin jatkaminen omin voimin. Terapia antaa sinulle myös elämänikäiset työkalut oman ajattelun hallintaan.

Tästä linkistä löydät Kelan maksusitoumukseen ja psykiatrin lausuntoon liittyviä ohjeita

Psykoterapia:
• Pohjanmaan syöpäyhdistyksen lyhytpsykoterapiapalvelut
• Kelan psykoterapiat (tällä hetkellä en ota uusia asiakkaita)
• Lasten ja nuorten psykoterapiat (EPSHP, tällä hetkellä en ota uusia asiakkaita)

Soita ja kerro murheesi. Mietitään yhdessä, miten pääsemme alkuun.

Coaching

Vahvista ajatuksiasi ja kirkasta tavoitteesi
– usko itseesi ja tee tulosta

Sanotaan, että kaikilla meillä on piileviä kykyjä. Kutkuttava ajatus, vai mitä? Coaching tähtää siihen, että nämä piilevät kyvyt, henkilökohtainen kyvykkyys ja ammatillinen osaaminen puhkeaisivat kukkaan.

Monesti tavoitteiden saavuttamisen esteenä on oma ajattelumalli ja käsitys siitä, mihin minä pystyn.

Coaching antaa konkreettisia työkaluja muuttaa ajattelua siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Samalla vahvistetaan omaa ammatti-identiteettiä ja löydetään myös työkaluja oman henkilökohtaisen elämän, tunteiden ja ajattelun hallintaan.

Coachingia voi hyödyntää tilanteissa, joissa haetaan joko henkistä tai taloudellista kasvua tai tukea muutostilanteissa. Yrityksen tulee olla normaalissa tilanteessa, ei kriisissä.

Tiedätkö, että sinulla tai alaisillasi on enemmän potentiaalia, kuin tulokset näyttävät?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä, minkä pituinen prosessi tuo tuloksia juuri sinulle.