icon8Työnohjaus

Kohtaa muutos tai ratkaise pattitilanne työpaikalla – palauta työteho ennalleen

Työpaikalla voi syntyä tilanteita, jotka estävät työyhteisöä toimimasta tehokkaasti. Toimintaan tulee muutoksia, jotka aiheuttavat uudelleenjärjestelyitä tai epävarmuutta. Työyhteisössä ihmisten välillä voi syntyä pattitilanteita, jota ei saada ratkaistua omin voimin. Näistä johtuen työteho heikkenee ja tuottavuus laskee. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

  • yrityksen kasvun tai organisaatiomuutosten vuoksi ihmisten roolit vaihtuvat tai muuttuvat
  • trendit ja suhdanteet vaikuttavat organisaation tai yrityksen toimintaan
  • ihmisten väliset henkilökohtaiset suhteet tulehtuvat.

Työnohjauksessa opitaan ratkaisemaan pattitilanteita, kaivamaan esille olennaisia asioita, jakamaan vastuuta ja kehittämään yhdessä. Työnohjaus perustuu siihen, että yksilöt oppivat tunnistamaan omia tunteitaan ja niistä johtuvia käyttäytymismalleja ja oppivat kommunikoimaan uudella tavalla.

Osallistujat oppivat tapoja, joilla voi käsitellä omia tunteita. Sen kautta voi muuttaa omia ajatus-, kommunikaatio- ja toimintamalleja. Kukaan ei voi muuttaa toista, mutta itse voi. Kun yksilöiden motivaatio paranee, se vähentää kitkaa ihmisten välillä, nopeuttaa asioiden tekemistä ja vähentää sairauspoissaoloja. Muutokset ilmapiirissä parantavat myös asiakastyytyväisyyttä.


Tuntuuko tutulta? Soita, niin keskustellaan lisää. Työnohjaukseen käytetty budjetti maksaa itsensä takaisin, koska ihmisten työn tulokset perustuvat omaan motivaatioon. Poistamalla motivaation esteitä, saadaan tekemiseen intoa ja vauhtia. Varaa tapaaminen keskustelua varten. Kartoituskeskustelu on ilmainen!